Videovisit

Baş Optik Video Visit

Kemeraltı gibi mağazaların iç içe geçtiği yerler için kendi buluşumuz olan VideoVisit uygulamamızı ilk olarak Baş optik uyguladı.